บ้านคามิลเลียน

artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ
artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ
artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ
artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ
artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ
artcommu บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ, เสื้อยืด, กระเป๋าผ้า, หน้ากากผ้า, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, หมอนรองคอ

รายละเอียด

บ้านคามิลเลียน

สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียนลาดกระบัง เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งจดทะเบียนและดำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์แห่งนี้ก่อตั้งโดยบาทหลวงโจวันนี คอนตาริน นักบวชชาวอิตาเลียนที่ทำงานเพื่อบุคคลยากไร้ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะทุพลภาพ กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูและอบรมตามหลักความเชื่อและพื้นหลังทางวัฒนธรรมของแต่ละคน ซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ทุกคนมีอิสระในการแสดงออกและปฏิบัติตามความเชื่อ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา

บ้านคามิลเลียนเป็นสถานสงเคราะห์เพื่อเด็กพิการในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการดูแลและเติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแบบครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการเอาใจใส่ดูแลเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ หน้าที่สำคัญของบ้านคามิลเลียนยังรวมไปถึงการดูแลผู้ทุพลภาพในชุมชนที่ครอบครัวมักเผชิญกับความลำบากใจ การเลือกปฏิบัติ และความเข้าใจผิดจากคนในสังคม ด้วยวีธีการแบบประยุกต์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและสังคมของเราสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทุพลภาพที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนโดยจัดเตรียมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้ในกิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงการอบรมและการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบยั่งยืน

Read more

Top