อี๊ดเมืองน่าน

eead-lanna-อี๊ดล้านนา
eead-lanna-อี๊ดล้านนา

ภาพวาดศิลปะโบราณล้านนาในนาม อี๊ดเมืองน่าน ของ คุณอี๊ด-อนุชา ศิลปินเมืองน่าน ผู้ถ่ายทอดศิลปะโบราณร่วมสมัย งานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

สินค้าทั้งหมด

รายละเอียด

อี๊ดเมืองน่าน อี๊ดล้านนา
อี๊ด-อนุชา-ศิลปินล้านนา

คุณ อี๊ด-อนุชา ในนาม อี๊ด-เมืองน่าน Eead Lanna Ancient

การสืบทอดเรื่องราวของบรรพชนที่กำลังเลือนหายไป เป็นแรงบรรดาลใจในการทำงานที่ทำให้เขารู้สึก อยากถ่ายทอดทั้งความรู้  ประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเลือนหายไปเรื่อยๆในตอนนี้ ควรที่สืบทอดให้กับเด็กยุคหลังได้เห็น ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆของบรรพชน โดยสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันทำให้เขาเกิดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโบราณเพื่อให้ผู้คน ลูกหลาน ได้เห็นคุณค่า ความรู้ และความเข้าใจในงานศิลปะของบรรพชนสืบไป

Top