ประกาศผลการประกวด ระบายดีมีรางวัลไปกับ 12tprint

ระบายดีมีรางวัลไปกับ12tprint

โครงการ ระบายดีมีรางวัลไปกับ12tprint

เป็นโครงการที่ร่วมมทิกันระหว่างมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อส่งกระเป๋าผ้าให้กับโรงเรียน สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิ จำนวน 20 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทักษัทางด้านศิลปะ จินตนาการ เเละความคิดสร้างสรรค์ ให้น้องๆได้เเสดงลงบนกระเป๋าผ้า เพื่อเข้าร่วมประกวดลุ้นรับ Gift Voucher เเละของรางวัลต่างๆ

ประกาศผล

🥇ชนะเลิศอันดับ 1 รับ Gift Voucher 1,500 บาท

ได้แก่ เด็กชายปฏิพัทธ์ โตนันท์
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 Gift Voucher 1,000 บาท

ได้แก่ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล     
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 Gift Voucher 500 บาท

ได้แก่ เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์       
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

🏅รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รับชุดปากกาสีเมจิก

🏅รางวัลชมเชย

ได้แก่ เด็กหญิงจิรัญญา ขมวดทรัพย์   
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ / มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

🏅รางวัลชมเชย

ได้แก่ เด็กหญิงศศิมณฑน์ สายศรี     

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระชาชูปถัมภ์

🏅รางวัลชมเชย

สถานเเรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

🏅รางวัลชมเชย

ได้เเก่ เด็กชายพีรวิชญ์ ศรชัย

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย จังหวัดนนทบุรี)

ผลงานของน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

ร.ร.บ้านไทยสามัคคี

สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

บ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

บ้านเด็กชายปากเกร็ด

โรงเรียนประชาบดี

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

โรงเรียนเศรษฐเสถียร

Top